Month: มีนาคม 2021

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 2 เมษายน 2564

ประกาศ การรับสมัครนั

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อประสานงานและสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดโครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์

ติดต่อประสานงานและสำ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อประสานงานและสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดโครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์

ติดต่อประสานงานและสำ

Read More