Month: เมษายน 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ⚡️⚡️ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้

Read More
ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันหุ่นยนต์) โครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์)

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

(พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร) โครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย

พิธีปิดและมอบเกียรติ

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

(พิธีเปิด) โครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์ 8 เมษายน 2564

(พิธีเปิด) โครงการกา

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

(การแข่งขันหุ่นยนต์) โครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์ 2 เมษายน 2464 ณ โรงเรียนนาแห้ววิทยา อ.นาแห้ว จ.เลย

(การแข่งขันหุ่นยนต์)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

(พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร) โครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์ 2 เมษายน 2464 ณ โรงเรียนนาแห้ววิทยา อ.นาแห้ว จ.เลย

(พิธีปิดและมอบเกียรต

Read More