เตรียมความพร้อมสำหรับสร้างความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมสำหรับสร้างความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. การประชุมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2564 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. การประชุมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2564 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทการนำเนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทการนำเนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระบบตัวแทน ขั้นตอนการพิมพ์ใบนำส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบตัวแทน ขั้นตอนการพิมพ์ใบนำส่ง