ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากจังหวัดเลย ให้อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดเลย ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เครื่องมือช่วยประเมินผลข้อมูล วิเคราะห์ความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เป็นระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ในการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง และเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และเช็กอินด้วยแอปนี้เมื่อเข้าสู่อาคารสถานที่ต่าง ๆ

แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ออกแบบให้ใช้งานง่าย มุ่งประสิทธิผลในการคัดกรองความเสี่ยง โดยไม่ให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล การลงทะเบียนใช้แอปจึงเป็นแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous) และคณะรวมอาสาสมัครยังได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดตั้งกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบกระบวนการจัดการข้อมูลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อผ่านวิกฤตการณ์โควิด-19 แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งทันที อีกทั้งการโค้ดแอปยังมีลักษณะเป็น ‘โอเพ่นซอร์ส (Open Source)’ เพื่อให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และง่ายต่อการส่งต่อไปยังระบบอื่น ๆ เพื่อขยายผลต่อไป

การทำงานของแอป จะมีการรายงานผลเป็นค่าสีต่าง ๆ ตามระดับความเสี่ยง แบ่งเป็น

สีเขียว สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีอาการ ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

สีเหลือง สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงน้อย ซึ่งอาจจะมีอาการไข้หวัด แต่ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

สีส้ม สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยง เพราะเป็นคนที่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา แต่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่เด่นชัด คนในกลุ่มนี้ต้องกักตัวอยู่กับบ้านจนครบ 14 วัน พร้อมทั้งเฝ้าระวัง ถ้ามีอาการควรรีบไปโรงพยาบาลทันที

สีแดง สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะทั้งมีอาการ และมีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา จะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที

สามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชั้นได้ที่นี้
iOS : https://apps.apple.com/th/app/allthaialert/id1505185420
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app

หรือ Scan QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *