ผลงานนักศึกษา

โปรแกรมประยุกต์ | ฐานข้อมูล | เว็บไซต์ | เกมส์ | สื่อการสอน | แอนนิเมชั่น

ผลงานจาก NSC ครั้งที่ 16 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามสุขภาพและรายงานผลวินิจฉัยแพทย์ ภาพที่ 1 | ภาพที่ 2 |ภาพที่ 3 |ภาพที่ 4
เว็บไซต์นำเที่ยว 3 มิติสัมผัสเชียงคานใน Google Earth
เว็บไซต์นำทางสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย
ประชาคมอาเซียน
เกมคณิตศาสตร์มหาสนุก
Animation Loy Krathog Day
สื่อ มัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ ป.ภ
ระบบฐานข้อมูล การจองโรงแรมชลริชารีสอร์ทออนไลน์
ระบบฝากงาน ฝากประวัติออนไลน์
สื่อการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั่นประถมศึกษาปีที่ 1
อนิเมชั่น 2D เรื่องกฏหมายคอมพิวเตอร
ระบบฐานข้อมูลอร่อยจังเลย เวิ็บไซต์
ระบบดูภาพยนตร์ออนไลน์
ระบบจัดการข้อมูลสำหรับคลีนิก
เว็บไซต์ แอนิเมชั่นมิวสิค
ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขายเครื่องสำอาง
เว็บไซต์นำเที่ยว แบบ 3 มิติ
สื่อการเรียนการสอน (CAI) เรืื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์