Author: ไกรศักดิ์ พรมดี

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

(พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร) โครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย

พิธีปิดและมอบเกียรติ

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

(พิธีเปิด) โครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์ 8 เมษายน 2564

(พิธีเปิด) โครงการกา

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

(การแข่งขันหุ่นยนต์) โครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์ 2 เมษายน 2464 ณ โรงเรียนนาแห้ววิทยา อ.นาแห้ว จ.เลย

(การแข่งขันหุ่นยนต์)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

(พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร) โครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์ 2 เมษายน 2464 ณ โรงเรียนนาแห้ววิทยา อ.นาแห้ว จ.เลย

(พิธีปิดและมอบเกียรต

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 2 เมษายน 2564

ประกาศ การรับสมัครนั

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อประสานงานและสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดโครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์

ติดต่อประสานงานและสำ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อประสานงานและสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดโครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์

ติดต่อประสานงานและสำ

Read More