ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการสอบตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ให้มีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติและ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ของระดับปริญญาตรีและการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ จึงขอเลื่อนการถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาออกไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศการเรียนการสอนแบบปกติ และจะแจ้งกำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ https://arit.lru.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/aritlru/

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *